Saturday, February 07, 2009

(62)ၾကိမ္ေၿမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔

(62)ၾကိမ္ေၿမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကုိရည္ရြယ္ၿပီး(25.1.2009)ရက္ေန႔တြင္ ဓမၼဒူတ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊
ဘူေၿဖာင္းၿမိဳ႔တြင္ မြန္အသင္း(ကုိးရီးယား)က ၾကီးမႈး က်င္းပခဲ့သည္။ထုိအခမ္းအနားတြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား အေယာက္
(100) ေက်ာ္တက္ေရာက္ၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား၊ဧည္႔ပုရိတ္သတ္မ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ
(200)ဝန္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိေန႔တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ဆြမ္းကြမ္းကပ္လႈၿခင္း၊ဝထၱဳဒါန္ကပ္လႈ
ၿခင္း၊တက္ေရာက္လာေသာပုရိတ္သတ္မ်ားအား ဒံေပါက္ထမင္းဟင္းမ်ားၿဖင့္ေကြ်းေမြးဧည္႔ခံၿခင္း စသည္႔ေကာင္း
မႈ႔ကုသုိလ္မ်ားၿဖင့္ ကုိးရီးယားေရာက္ မြန္းအမ်ိဳးသားမ်ားက စုေပါင္း၍ အလႈဒါနၿပဳခဲ့ၾကသည္။
(62)ၾကိမ္ေၿမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကုိ ကုိးရီးယားရွိ ကရင္၊ရခုိင္၊ခ်င္း၊ပအုိ႔ဝ္၊ဗမာ တိုင္း
ရင္းသားအသင္းမ်ားအၿပင္ၿမန္မာလူမႈ႔ေရးအသင္း၊အလုပ္သမားအသင္းႏွင့္အၿခားေသာလူမႈ႔ေရးအသင္းမ်ားတက္
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ထုိအခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္တင္မြန္ ကအခမ္းနားမႈးၿဖင့္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး အခမ္းအနားကုိ
(ၾကက္စလန္)သီခ်င္းၿဖင့္စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ မြန္အလံေတာ္အေလးၿပဳၿခင္း၊က်ဆုံးသြားၿပီးေသာ
မြန္သံဃာ့အာဇာနည္ၾကီးမ်ား၊လူပုဂၢဳိလ္အာဇာနည္ၾကီးမ်ားအားအေလးၿပဳၿခင္း၊ သက္ရွိထင္ရွားအာဇာနည္ၾကီး
မ်ားအားအေလးၿပဳၿခင္း။ ထုိ႔ေနာက္ မြန္အသင္း(ကုိးရီးယား) ဥကၠ႒ ႏုိင္ဂံင္ဆာန္ ကမိန္႔ခြန္းေၿပာၾကားရာတြင္
တက္ေရာက္လာေသာ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိမ်ားအား ဝမ္းသာအားရေက်နပ္ရပါေၾကာင္းႏွင့္
အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းက်င္းပလာေသာ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ဟာ ဒီႏွစ္ဆုိရင္ (62)ၾကိမ္
ေၿမာက္ပင္ တုိင္ခဲ့ပါၿပီး၊လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသားေန႔ဟာ အင္မတန္မွအေရးၾကီးေၾကာင္း၊အင္မတန္မွ မြန္ၿမတ္
ၿပီး အလြန္ပင္ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းပါေၾကာင္း၊ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ဟာ မြန္အမ်ိဳးသားအားလုံးႏွင့္သက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊
ကုိးရီးယားေရာက္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားအေနၿဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ရွင္သန္ထက္ၿမက္လာေစရန္၊အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္မပ
ေပ်ာက္ႏုိင္ေအာင္ ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါရန္၊ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ႔ရွိၾကပါရန္၊အခ်င္းခ်င္းကူညီရုိင္း
ပင္းၾကပါရန္ႏွင့္အၿခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ရွိၾကပါရန္ စသည္တုိ႔ တုိက္တြန္းေၿပာၾကားသြား
ခဲ့ပါသည္။ထုိ႔ေနာက္ စည္းရုံးေရးမႈးတစ္ဦးၿဖစ္ေသာ ႏုိင္တင္ေဇာ္ကလည္း အခမ္းအနားတြင္စကားေၿပာခြင့္ရ
သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊မြန္လူမ်ိဳးမ်ားအေနၿဖင့္ မိမိတုိ႔၏အမ်ိဳးသားေန႔ကုိ မိမိတုိ႔ကသာလုပ္ေဆာင္
ၾကရမည္ၿဖင့္ေၾကာင္း၊ထုိ႔ေၾကာင့္မိမိ တုိ႔၏အမ်ိဳးသားေန႔ကုိမေမ့မေလွ်ာ့ရွိသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ဒီထက္မက ကာယအား၊ဥာဏအား၊ဓနအားၿဖင့္ ပုိမုိ၍တက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္တုိက္တြန္းေၿပာၾကားသြားခဲ့
ပါသည္။အလုပ္မႈ႔ေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ခ်မ္းပုိ႔(စ္)ကလည္း မိမိတုိ႔၏ အမ်ိဳးသားေန႔ကုိ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံတြင္က်င္းပႏုိင္
ခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေၿမာက္မိပါေၾကာင္း၊ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံတြင္လာေရာက္လုပ္ကုိင္စား
ေသာက္ၾကေသာအလုပ္သမားမ်ားၿဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ အားလပ္ခ်ိန္သိပ္မရွိၾကပါ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္ပင္ မလြယ္ကူလွပါေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္ယခုလုိ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကုိ က်င္းပရာတြင္
မအားလပ္တဲ့ၾကားက တက္ေရာက္လာၾကေသာမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိစုံလင္စြာေတြ႔ၿမင္ရသည့္အတြက္ အ
လြန္ပင္ဝမ္းသာအားရေက်နပ္မိပါေၾကာင္း ၊မိမိတုိ႔၏လုပ္အားခၿဖင့္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကုိရည္ရြယ္ၿပီ မြန္အမ်ိဳးသား
မ်ား စုေပါင္း၍ ေကာင္းမႈ႔ကုသိုလ္ၿပဳလုပ္ၾကပင္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေနာင္ႏွစ္တြင္လည္း မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကုိ ဆက္လက္
က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ မြန္အမ်ိဳးသားအားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း စသည္မ်ား တုိက္တြန္းေၿပာၾကားသြားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဒု-ဥကၠ႒ ႏုိင္သူရိန္ ကလည္း မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ ၿဖစ္ေပၚလာပုံကုိ အက်ဥ္းခ်ဴံးေၿပာၾကားသြားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက မိန္႔ခြန္းအသီးသီး ေၿပာၾကားသြားၿပီး တဆက္တည္းမွာ
ပင္ ဧည့္သည္မ်ားကုိ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ေပးအပ္ၿခင္းစသည္တုိ႔....။ေနာက္ဆုံးအစီအစဥ္အရ (62)ၾကိမ္
ေၿမာက္မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကုိ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာႏွင့္ မည္သည့္အခက္ခဲမရွိ ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပီးဆုံးေၾကာင္း ေၾကၿငာၿပီး အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ထုိ႔ေနာက္ အမွတ္တရဓါတ္ပုံရုိက္ၾကၿခင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားက
ရွင္းတမ္းထုတ္ၿခင္း၊ မြန္အသင္း(ကုိးရီးယား)အေနၿဖင့္မည္သုိ႔ေရွ႔ဆက္သြားရန္ႏွင့္တၿခားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ
အနည္းအက်ဥ္းေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ 2009ခုႏွစ္ (62)ၾကိမ္ေၿမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကုိ ေအာင္ၿမင္စြာၿဖင့္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။
မြန္အမ်ိဳးသားေန႔က်င္းပႏုိင္ေအာင္ အခ်ိန္ေပး၊အပင္ပန္းခံခဲ့ၾကေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ဓမၼဒူတ
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ႏွင့္တကြ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ကုိဝုိင္း၊ေစတနာႏွင့္ ဒံေပါက္ ထမင္း
ခ်က္ေပးေသာ ကုိတင္စုိးဦး တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း တက္ေရာက္လာေသာ မြန္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား
ညီအကုိမ်ား၊ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူမ်ားအားလုံးကုိ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းၿဖင့္ မြန္ကုိးရီးယား အသင္းမွ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

No comments: